Matanda At Bata

ITO ANG MGA HINANAP NG MGA TAO SA GANITONG MGA SALITA